تبلیغات
زانتیا

عیب یابی کیسه هوا و کمربند ایمنی زانتیاغير فعال كننده كيسة هواي سمت سرنشين زانتیا، دستگاه عيب ياب زانتیا، جدول عیب ها و ایرادات سیستم کیسه هوا و کمربند ایمنی زانتیا، كد عيب مدول سرنشين کیسه هوای زانتیا، كد عيب کمربند ایمنی زانتیا، لامپ هشدار دهنده كيسةهو ا در صفحه زانتیا، چراغ سوئیچ غیر فعال کننده کیسه هوای سرنشین زانتیا، ساختار بندي ECU كيسةهوا و كمربند ايمني زانتیا


ECU كيسه هوا سوئیچ غیر فعال کننده کیسه هوا لامپ هشدار کیسه هوا کمربند ایمنی مدول سرنشين کیسه هوا جدول عیب های کیسه هوا ایربگ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا