تبلیغات
مزدا 3 جدید

عیب یابی گیربکس اتوماتیک مزدا 3 جدید



سیستم عیب یابی هوشمند جعبه دنده اتوماتیک - نقشه سیم کشی جعبه دنده اتوماتیک - نقشه سیم کشی سنسورها و عملگرها از TCM کامپیوتر گیربکس تا ECU کنترل موتور - مدار سیم کشی عملگرها و شیربرقی های گیربکس - مجموعه کانکتور جعبه دنده به کانکتور دسته سیم - معیوب بودن مدار VSS - معیوب بودن مدار سنسور سرعت ورودی توربین - اشکال در دنده ها ( اشتباه بودن نسبت دنده ) - قفل شدن تورگ کنورتر در حالت قطع و وصل - معیوب بودن سلونوئید کنترل فشار ( شیر برقی) - عدم عملکرد کلاچ تورگ کنورتر TCC - ایجاد لغزش در موقع عمل کردن کلاچ - تکان شدید در موقع تعویض دنده مزدا 3 جدید - تکان بیش از حد در موقع افزایش و کاهش دنده - وقتی خودرو حرکت نمی کند در دور آرام صدا ایجاد میکند - روشن نشدن چراغ نمایشگر وضعیت دنده و ...


مزدا 3 NEW گیربکس اتوماتیک جعبه دنده 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش