پژو 405 GLX

فیلم آموزش بازکردن داشبورد پژو 405فیلم آموزش بازکردن داشبورد و متعلقات پژو 405 - بازکردن کنسول وسط داشبورد و جعبه فیوز - جانمایی دسته سیم های داشبورد و کانکتورها پژو 405 - نحوه بازکردن پنل سیستم کولر و متعلقات دریچه هوا - سیستم بخاری

پنل کولر و بخاری بازکردن کنسول وسط داشبورد 405