مگان

فیلم آموزش بازکردن پانل ایربگ فرمان و تعویض دسته راهنما رنو مگاندر این فیلم نحوه بازکردن ایربگ از روی فرمان و هشدار های لازم هنگام بازکردن قطعات و تعویض دسته راهنما نمایش داده خواهد شد.