مگان

فیلم آموزش تعویض لامپ کنسول اصلی رنو مگان



در این فیلم آموزش بازکردن لوازم از روی کنسول برای رسیدن به لامپ بخش ولوم بخاری و کولر را نمایش میدهد.