مگان

فیلم آموزش تعویض لامپ کنسول اصلی رنو مگاندر این فیلم آموزش بازکردن لوازم از روی کنسول برای رسیدن به لامپ بخش ولوم بخاری و کولر را نمایش میدهد.