داستر 2WD 4WD

فیلم آموزش تمیز کردن سنسور فشار هوا MAF رنو داسترمحتوا : شستشوی سنسور MAF باعث کارامدتر شدن سیستم سوخت رسانی و مصرف بنزین می شود.