سایپا 131

فیلم بررسی خرابی کمک فنر و تعلیق پرایددر این فیلم آموزشی به بررسی تمام بوش ها و سیستم تعلیق از جمله اکسل و جلوبندی پراید برای تست و بررسی خرابی در این مجموعه و نحوه تست کمک فنرها ارایه گردیده است

تعمیرات پراید اکسل تست کمک فنر پراید طبق پراید