سایپا 132

فیلم تعمیر گیربکس پرایدچگونه گیربکس پراید را باز کنیم - نحوه تعمیر گیربکس پراید و آشنایی با تمام متعلقات دیفرانسیل و گیربکس - چگونگی کارکردن گیربکس و بیرون کشیدن بلبرینگ ها و چرخ دنده ها و مونتاژ مجدد لوازم گیربکس - عیب یابی و بررسی خرابی ها - نکته های مهم در مراحل دمونتاژ دیفرانسیل و گیربکس

سیستم انتقال قدرت سرویس گیربکس دیفرانسیل پراید