سایپا 132

فیلم عیب یابی و تعویض باتری پرایدراهنمای آموزشی تست و بررسی باتری و سیستم شارژ - راهنمای تست برق دزدی و نشتی برق - آمپر کشیدن باتری - مقدارهای استاندارد میزان شارژ با دستگاه های تست باتری - بررسی و شناسایی باتری خراب و تعویض آن در گروه سایپا پراید

دستگاه شارژ باطری تست باطری نشتی برق برق دزدی