تیگو 5 جدید

مدار سیستم شارژ دینام چری تیگو 5



توضیحات - عملکرد دینام - مشخصات - نقشه و مدار برقی - عیب یابی - صدای غیرعادی دینام - پیاده و سوار کردن باتری - پیاده و سوار کردن دینام - بازدید دینام


تیگو 5 چری مدار الکتریکی برق خودرو آلترناتور دینام شارژ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

تعمیرات ریل سوخت کروز
خرید و فروش استوک