تبلیغات
چانگان EADO

مدار سیستم چراغ های چانگان ایدومطالب این کتاب شامل:کانکتور چراغ سقفی عقب، کانکتور کلید شیشه بالابر برقی عقب، کانکتور چراغ داخل درب جلو، کانکتور چراغ دنده عقب راست، کانکتور چراغ صندوق عقب، کانکتور چراغ باک، کانکتور چراغ خطر، کانکتور چراغ پلاک، کانکتور واحد کنترل روشنایی، کانکتور کلید دسته راهنما، کانکتور چراغ جلو، کانکتور چراغ راهنما، کانکتور چراغ مه شکن، کانکتور کلید چراغ ترمز و کانکتور کلید چراغ دنده عقب میباشد.


چراغ دنده عقب مه شکن لامپ چراغ جلو و عقب دیاگرام نقشه و مدار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO