تبلیغات
چانگان EADO

مدار سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: دریچه گاز الکتریکی، سنسور موقعیت پدال گاز، سنسور موقعیت میل سوپاپ، سنسور دمای مایع خنک کننده، سوییچ کلاچ، سنسور فشار مطلق منیفولد، سنسور دمای هوای ورودی، سنسور اکسیژن، کنترل گازهای آلاینده، تهویه کارتر روغن، مدار منبع تغذیه و داده های شبکه bus میباشد.نقشه الکتریکی سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدو، مدار الکتریکی سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدو، نمودار شماتیک سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدو، نمودار سیم کشی سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدو، نقشه سیم کشی سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدو، نقشه سیستم برقی سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدو، نقشه برقی سوکت سیستم کنترل الکترونیکی چانگان ایدو


سیم کشی داخلی سیستم کنترل الکترونیکی نقشه سوکت سیستم کنترل الکترونیکی قطعات برقی سیستم کنترل الکترونیکی سیم کشی سیستم کنترل الکترونیکی نمودار شماتیک سیستم کنترل الکترونیکی مدار برقی سیستم کنترل الکترونیکی نقشه الکتریکی سیستم کنترل الکترونیکی شبکه bus سنسورها نقشه مدارات کنترل الکترونیکی  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO