تبلیغات
چانگان EADO

مدار قفل مرکزی و سیستم ضد سرقت چانگان ایدومطالب این کتاب :کانکتور قفل موتور درب عقب، کانکتورموتور قفل درب جلو، کانکتور کلید بازکن درب، کانکتورموتور قفل درب صندوق عقب، کانکتور کلید درب صندوق عقب، کانکتور کلید اتصال درب جلو، کانکتور قاب سوییچ استارت، سیگنال سوییچ و منبع تغذیه میباشد.


 سیستم ضد سرقت سیم کشی دیاگرام نقشه و مدار الکتریکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO