تندر 90 E2

مدار پمپ بنزین و نشانگر مقدار بنزین تندر 90 دوگانه سوزنقشه سیم کشی پمپ بنزین و نشانگر سطح سوخت در تندر ال 90 دوگانه سوز CNG - راهنمای رنگ بندی سیم ها و معرفی تمام کانکتور و اتصالات به همراه شماره پین و سوکت - جانمایی فیوز و رله پمپ بنزین و CNG شرکتی تندر L90


نمایشگر بنزین سیم کشی پمپ بنزین نقشه الکتریکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2