کیا سراتو

مشخصات فیوزها و رله های کیا سراتوموقعیت قرارگیری فیوزها و رله های کیا سراتو، رله اصلي کیا سراتو، رله پمپ بنزين سوخت کیا سراتو، رله تهويه مطبوع کیا سراتو، رله فن کندانسور بالا کیا سراتو، رله فن کندانسور پايين کیا سراتو، رله بوق کیا سراتو، رله برف پاک کن کیا سراتو، رله چراغ جلو نور پايين کیا سراتو، رله چراغ جلو نور بالا کیا سراتو، رله چراغ مه شکن جلو کیا سراتو، رله دمنده کیا سراتو، رله استارت کیا سراتو، رله گرمکن فيلتر سوخت کیا سراتو، PTC رله شماره 3 گرمکن کیا سراتو، PTC رله شماره 2 گرمکن کیا سراتو، PTC رله شماره 1 گرمکن کیا سراتو، رله پيش گرمکن کیا سراتو، جعبه رله محفظه موتور کیا سراتو، جعبه رله اتاق سرنشين کیا سراتو، مقدار آمپر فیوزهای کیا سراتو، آمپر هر فیوز کیا سراتو


محل قرارگیری رله ها محل قرارگیری فیوزها شماره هر فیوز مربوط به چیست مشخصات فیوزها مقدار آمپر هر فیوز رله باکس جعبه فیوز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

تعمیرات ریل سوخت کروز
خرید و فروش استوک