تبلیغات
سایپا 151

مشخصات و راهنمای عيب يابی و ایرادات احتمالی سيستم تعليق پراید وانت 151مطالب این کتاب شامل: مشخصات فني سيستم تعليق، ابزارها، راهنمای عيب يابي سيستم تعليق، راهنماي عيب يابي رينگ و لاستيک، سايش غير عادی لاستيک می باشد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات تعلیق سایپا 151