تبلیغات
بسترن B30

مشکل تعویض دنده بسترن B30رفع ایراد تعویض نامناسب دنده (جا نرفتن دنده) از حالت D به S در خودرو بسترن B30


بسترن گیربکس گیربکس اتوماتیک دنده 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات گیربکس بسترن B30