تبلیغات
بسترن B30

مشکل تعویض دنده بسترن B30رفع ایراد تعویض نامناسب دنده (جا نرفتن دنده) از حالت D به S در خودرو بسترن B30


بسترن گیربکس گیربکس اتوماتیک دنده 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات گیربکس بسترن B30