تبلیغات
پژو 405 GLX

مشکل گیر کردن استارت پژو 405،پارس و سمنددر خصوص ایراد عملکرد که با زدن ضربه بروی در پوش انتهایی استارت یا بدنه استارت شروع به کارکردن می کند ....


گیر کردن استارت نزدن استارت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX