کراس H30

معرفی اجزا مکانیکی موتور دانگ فنگ H30 S30 با موتور TU5JP4محتوای این کتاب : مشخصات موتور، ساختار قسمت های مختلف موتور، سرسیلندر، اتصالات مربوط به میل لنگ، سیستم روغن کاری و خنک کننده و...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش