تبلیغات
کراس H30

معرفی اجزا مکانیکی موتور دانگ فنگ H30 S30 با موتور TU5JP4محتوای این کتاب : مشخصات موتور، ساختار قسمت های مختلف موتور، سرسیلندر، اتصالات مربوط به میل لنگ، سیستم روغن کاری و خنک کننده و...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5