تبلیغات
سمند LX EF7

معرفی سیستم محفظه لنگ موتور سمند EF7وظیفه سامانه تهویه محفظه لنگ - اجزا سامانه محفظه لنگ - معرفی و عملکرد شیربرقی PCV و شی یکطرفه و ...


شیر کنترل فشار شیر یکطرفه سامانه تهویه 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش