زانتیا

معرفی سیستم کیسه هوای جانبی زانتیادستورالعمل های ایمنی کیسه هوای جانبی زانتیا، عملکرد کیسه هوای جانبی زانتیا، عامپ هشدار دهنده، کانکتور تست کیسه هوا، عیب یابی سیستم کیسه هوای جانبی زانتیا، کد های عیوب کیسه هوای جانبی زانتیا


کانکتور تست کیسه هوا ایرادات کد های عیب یاب کیسه هوای جانبی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا