ساینا EX

معرفی و آشنایی با خودرو ساينا اتوماتيکدر این کتاب معرفی مختصری از مشخصات و آپشن های ساینا اتوماتیک که عبارتند از : تجهیزات مدرن ،نوع گیربکس ،نوع فرمان ،داشبورد ،جدول تیپ بندی ساینا و امکانات ایمنی و رفاهی ، آشنا می شوید.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش