تبلیغات
مگان

معرفی پایه های کانکتور ECU رنو مگانمعرفی پایه های کانکتور ECU و ارتباط آن ها با سنسورها - کانکتور های کامپیوتر رنو مگان - معرفی کانکتور 32 پایه مشکی - 48 پایه وسط - 48 پایه قهوه ای رنو مگان


کانکتور 32 پایه ECU مگان رنو مگان  کانکتور 48 پایه ECU  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش