تبلیغات
زامیاد Z24 دیزل

نحوه تشخیص عیب از روی دود اگزوز در خودروهای وانت زامیاد دیزلعلت خروج دود سیاه از اگزوز نیسان دیزل، علت خروج دود سفید از اگزوز نیسان دیزل، دود سیاه ، دود سفید و دود آبی از اگزوز نشانه ی چیست،علت خروج دود آبی از اگزوز نیسان دیزل،تشخیص ایراد از روی دود اگزوز نیسان دیزل


علت دود کردن خودرو دود سفید اگزوز دود سیاه اگزوز دود آبی اگزوز ایراد دود کردن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24 دیزل