تبلیغات
سایپا 132

نحوه تنظيم فشار گاز رگلاتور CNG مدل Emer پرايدچگونه ميزان فشار گاز را در پرايد گازسوز تنظيم کنيم ؟ - رگلاتور Emer چگونه تنظيم مي شود ؟ - در اين آموزش نحوه تنظيم ميزان فشار خروجي گاز در رگلاتور Emer را خواهيد ديد.


CNG پرايد فشار رگلاتور تنظيم گاز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سایپا 132