تبلیغات
سایپا 132

نحوه تنظيم فشار گاز رگلاتور CNG مدل Emer پرايدچگونه ميزان فشار گاز را در پرايد گازسوز تنظيم کنيم ؟ - رگلاتور Emer چگونه تنظيم مي شود ؟ - در اين آموزش نحوه تنظيم ميزان فشار خروجي گاز در رگلاتور Emer را خواهيد ديد.


CNG پرايد فشار رگلاتور تنظيم گاز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سایپا 132