سایپا 111

نحوه عیب یابی روغن سوزی پرایدفلوچارت عیب يابي - نوع ايراد يا اظهار مشتري - سیستم هايي که مي تواند موجب به وجود آمدن اين ايراد گردد - سیستم مکانیکي - کاسه نمد ساق سوپاپ - سرسیلندر - واشر سرسیلندر - بلوگ سیلندرو رینگ پیستون


روغن سوزی موتور رینگ پیستون سوپاپ کاسه نمد 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش