تبلیغات
ساندرو B90

نحوه نصب پاور ویندوز ساندروراهنمای نصب پاور ویندوز برای شیشه بالابرهای ساندرو - بالا رفتن شیشه به صورت اتوماتیک برای خودور ساندرو - در این آموزش چگونگی نصب پاور ویندوز برای شیشه بالابرهای جلو و عقب ساندرو را آموزش خواهید دید


نقشه سیم کشی ساندرو شیشه بالابر پاور ویندوز 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساندرو B90