تبلیغات
وانت کارا 1700

نحوه هواگیری آب رادیاتور کارا 2000دستورالعمل کنترل و هواگیری سیستم خنک کاری خودروی کارا 2000 - بازدید و کنترل سطح مایع خنک کاری - کنترل صحت عملکرد فن برقی رادیاتور موتور - کنترل نصب صحیح شلنگ ورودی و خروجی منبع انبساط اب رادیاتور


سیستم خنک کاری کارا هواگیری رادیاتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات موتور وانت کارا 1700