تبلیغات

“ دوستان گرامی اگر از سایت ما راضی بودید، لطفا به هر میزان مبلغ دلخواهتون جهت کمک به فرزندان میهنمون همکاری بفرمایید ”

زامیاد Z24

نصب واحد کنترل الکترونیکی موتور با برنامه محدود کننده سرعت و قابلیت ثبت کیلومتر کارکرد خودروقطعه محدود کننده سرعت نیسان زامیاد،چگونه سرعت نیسان زامیاد را محدود کنیم،


ثبت کیلومتر کارکرد خودرو واحد کنترل الکترونیکی موتور محدود کننده سرعت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24