تبلیغات
زامیاد Z24

نصب و مونتاژ دسته سیم کیت انژکتوری شهاب گازسوزنصب و مونتاژ دسته سيم كيت انژكتوري، دسته سيم كيت CNG ، نحوه اتصال سنسور نشان دهنده مقدار سوخت درون مخزن، نحوه اتصال سنسور دما بر روي رگلاتور، نحوه اتصال سنسور فشار گاز CNG ، نحوه اتصال كليد تبديل سوختCNG، سيگنال هاي نوري و كاربرد آنها، دسته سيم و سيم كشي مجزا براي انژكتورهاي گاز، نصب و مونتاژ اجزاء مكانيكي، نمودار نصب و مونتاژ اجزاء كيت CNG، سنسور فشار سيستم هاي انژكتوري، فيلتر گاز CNG، انژكتورهاي ماتريسي كيت گاز، نازل هاي منيفولد سيستم هاي انژكتوري، كاليبراسيون و تنظيم سيستم انژكتوري، كاليبراسيون (تنظيم) دور موتور، كاليبراسيون (تنظيم) حداكثر زمان تزريق سوخت در موتور خودرو، انتخاب نوع سوخت از روي گزينه تنظيمات پيشرفته، كاليبراسيون (تنظيم) مقدار ثابت تبديل گاز/ بنزين


كاليبراسيون گاز فيلتر گاز كليد تبديل سوخت سنسور فشار گاز سنسور دما سنسور نشانگر گاز دسته سیم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24