رانا

نقشه الکتریکی ایربگ و کمربند پیش کشنده رانا اکوماکسنقشه و مدار الکتریکی ایربگ رانا در سیستم اکوماکس Eco Mux : باتری - باتري - فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - نود مرکزی داخل اتاق BCM - نود جلو آمپر ICN - کانکتور عیب یابی دیاگ - ماژول ایربگ شاگرد - ماژول ایربگ راننده - کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد - کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی - کمربند پیش کشنده های جلو


Airbag ایربگ ECOMUX رانا مدار الکتریکی نقشه سیم کشی برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا