تبلیغات
کوییک ST

نقشه الکتریکی ایربگ کوییکراهنمای تعمیرات الکتریکی و نقشه سیم کشی سیستم ایربگ (کیسه هوای ایمنی) سایپا کوییک - جانمایی رله ها و فیوز های Airbag- مکان سنسورهای سیستم Airbag- مسیر مدارهای الکتریکی و معرفی تمام کانکتورهای دسته سیم


سایپا کوییک مدار الکتریکی نقشه سیم کشی ایربگ کیسه هوای ایمنی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کوییک ST