رانا

نقشه الکتریکی سنسور دمای مایع خنک کننده رانا اکوماکسنقشه و مدار الکتریکی سنسور دمای مایع خنک کننده رانا اکوماکس : فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - سوییچ - نود مرکزی داخل اتاق BCM - نود جلو آمپر ICN - سنسور دمای مابع خنک کننده موتور - کنترل یونیت موتور ECU


سنسور دمای آب فشنگی آب EcoMux مدار الکتریکی برق خودرو رانا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا