تبلیغات
پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی سیستم انژکتور زیمنس پژو 405 Simenseنقشه شماتیک سیستم سوخت رسانی کیت زیمنس کانتیننتال پژو 405


ECU زیمنس سیستم سوخت رسانی برق 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX