تبلیغات
پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی سیستم انژکتور زیمنس پژو 405 Simenseنقشه شماتیک سیستم سوخت رسانی کیت زیمنس کانتیننتال پژو 405


ECU زیمنس سیستم سوخت رسانی برق 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX