تبلیغات
کوییک ST

نقشه الکتریکی سیستم انژکتور کوییکراهنمای تعمیرات الکتریکی و نقشه سیم کشی سیستم انژکتور و سوخت رسانی سایپا کوییک - جانمایی تمامی سنسورهای ECU - مکان سنسورهای سیستم انژکتور - مسیر مدارهای الکتریکی و معرفی تمام کانکتورهای دسته سیم - پین اوت های سنسورها تا ECU


سایپا کوییک مدار الکتریکی نقشه سیم کشی  انژکتور نقشه ECU  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی کوییک ST