پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی سیستم صوتی رادیو پخش و بلندگوهای پژو 405 GLXمدار و نقشه الکتریکی سیستم صوتی رادیو پخش و بلندگوهای جلو و عقب + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405 GLX


مدار الکتریکی برق خودرو GLX پژو ضبط بلندگو اسپیکر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX