رانا

نقشه الکتریکی سیستم فن و خنک کننده موتور رانا مالتی پلکسنقشه و مدار الکتریکی سیستم فن و خنک کننده موتور رانا مالتی پلکس : جعبه فيوز اصلي - مقاومت فن دور تند (رزیستور دور تند فن) - رله فن دور کند - رله فن دور تند - موتور فن - کنترل یونیت موتور ECU - سنسور دمای مایع خنک کننده


خنک کاری موتور دور تند و کند فن مدار الکتریکی Multiplex برق خودرو رانا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا