تبلیغات
پژو 206 تیپ 5

نقشه الکتریکی سیستم گیربکس اتوماتیک AL4 پژو 206در این نقشه مدار سیم کشی گیربکس اتوماتیک AL4 از BM34 ،BSI ،ECU ،سوکت عیب یاب ،سوییچ استپ ترمز و کنترل لمسی ،ضامن دست دنده و سلکتور انتخاب برنامه ،رله آنتی استارت ،شیر برقی انتخاب دنده ،بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک را تا واحد کنترل الکترونیکی گیربکس آموزش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش