پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی فشنگی روغن پژو 405 GLXنقشه و مدار الکتریکی فشنگی روغن در پژو 405 GLX + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


چراغ روغن پشت آمپر مدار الکتریکی برق خودرو GLX پژو 405 فشنگی روغن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX