رانا

نقشه الکتریکی قفل صندوق عقب رانا مالتی پلکسنقشه و مدار الکتریکی قفل صندوق عقب رانا مالتی پلکس : جعبه فيوز اصلي - نود داخل اتاق CCN - محرک قفل صندوق عقب - سوییچ قفل صندوق عقب ( با کلید ) - سوییچ قفل صندوق عقب ( با ریموت ) - رله صندوق پران


Multiplex قفل صندوق مدار الکتریکی رانا برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا