رانا

نقشه الکتریکی قفل مرکزی رانا اکوماکسنقشه و مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی رانا اکوماکس : فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - نود مرکزی داخل اتاق BCM - سوییچ قفل صندوق - مجموعه قفل های درب جلو و عقب - شاسی قفل درها - سوییچ درب موتور


EcoMux سیستم قفل مرکزی مدار الکتریکی رانا برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا