رانا

نقشه الکتریکی نشانگر سطح بنزین رانا اکوماکسنقشه و مدار الکتریکی نشانگر سطح بنزین رانا اکوماکس : فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - نود مرکزی داخل اتاق BCM - نود جلو آمپر ICN - رله دوبل (دو راه مجزا هستند) - کنترل یونیت موتور ECU - پمپ بنزین


مدار الکتریکی برق خودرو رانا مقدار سوخت درجه باک درجه بنزین 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا