تندر 90 E2

نقشه الکتریکی چراغ جعبه داشبورد تندر L90نقشه سیم کشی چراغ و روشنایی جعبه داشبورد تندر ال 90 - رنگ بندی سیم ها و جانمایی کانکتورها به همراه اتصالات و شماره پین هر سوکت از مبدا تا مقصد در تندر L90


روشنایی جعبه داشبورد چراغ داشبورد داشبورد تندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2