پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی چراغ خطر ترمز و دنده عقب پژو 405 GLXمدار و نقشه الکتریکی چراغ خطر استپ ترمز و چراغ دنده عقب - لامپ سوم استپ ترمز نصب شده پشت شیشه عقب + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405 GLX


پژو GLX مدار الکتریکی استپ ترمز برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX