رانا

نقشه الکتریکی چراغ خطر و استپ ترمز رانا مالتی پلکسنقشه و مدار الکتریکی چراغ خطر و استپ ترمز رانا مالتی پلکس : جعبه فيوز اصلي - نود داخل اتاق CCN - نود جلو آمپر ICN - چراغ استپ سوم - ECU ترمز ABS - سوییچ لامپ های استپ ترمز - مجموعه لامپ های عقب


استپ ترمز چراغ خطر Multiplex مدار الکتریکی رانا برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا