رانا

نقشه الکتریکی چراغ دنده عقب رانا اکوماکسنقشه و مدار الکتریکی چراغ دنده عقب رانا اکوماکس : فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - سوییچ - نود مرکزی داخل اتاق BCM - نود جلو FCM - سوییچ لامپ های دنده عقب - مجموعه لامپ های عقب سمت راست و چپ


چراغ دنده عقب برق خودرو رانا مدار الکتریکی EcoMux 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا