پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی چراغ سقف و کلیدهای لادری پژو 405لامپ سقفی جلو - لامپ سقفی عقب - کلید لادری لامپ صندوق عقب - کلید لادری درب های پژو 405 + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


پژو 405 نقشه سیم کشی مدار الکتریکی کلید لادری چراغ سقف برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX