تبلیغات
تندر 90 E2

نقشه الکتریکی چراغ نشانگر کمربند تندر L90نقشه سیم کشی نشانگر چراغ کمربند تندر ال 90 - راهنمای رنگ بندی سیم ها و معرفی اتصالات به همراه شماره پین سوکت و ارتباط از مبدا تا مقصد نشانگر کمربند تندر L90


پشت آمپر صفحه کیلومتر چراغ کمربند 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2