پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی چراغ های تزیینات داخل اتاق پژو 405شرح مدار الکتریکی لامپ ها و چراغ های تزییناتی داخل اتاق پژو 405 - جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


مدار الکتریکی برق خودرو نور پشت آمپر چراغ کلیدهای داشبورد چراغ قاب فندک 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX