پژو 405 GLX

نقشه الکتریکی چراغ های راهنما و فلاشر پژو 405مدار الکتریکی اتوماتیک راهنما پژو 405 - فیوز راهنما و فلاشر - کلید فلاشر - دسته راهنما - لامپ های راهنمای جلو و عقب - لامپ های راهنما روی گلگیر + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


اتوماتیک راهنما پژو 405 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی برق خودرو راهنما فلاشر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX